نوشته‌ها

فاضلاب قمصر

عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قمصر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قمصر شماره قرارداد: 98/14422 تاریخ شروع پروژه : 89/08/05 مدت قرارداد: 9 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظارت:…

پروژه کاشان

,
وضعیت پروژه نابر کاشان در یک نگاه عنوان پروژه تأمین کالا،مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال آب نابر کاشان با لوله چدن داکتیل قطر 400 میلیمتر کارفرما شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظارت معاونت مهندسی و توسعه آب و…
تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن RF1كاشان

تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن RF1كاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن  RF1كاشان شماره قرارداد: 10/9965 تاریخ شروع پروژه : 90/04/12 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظار…
فاضلاب

اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان شماره قرارداد: 10/25584 تاریخ شروع پروژه : 89/09/18 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه …
اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب) (2)

اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب) شماره قرارداد: 10/24083 تاریخ شروع پروژه : 89/09/13 مدت قرارداد: 7 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظار…
عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر شماره قرارداد: 98/5071 تاریخ شروع پروژه : 88/04/25 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان …
فاضلاب

عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نیاسر شماره قرارداد: 98/14421 تاریخ شروع پروژه : 1388/01/15 مدت قرارداد: 9 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظارت…
عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر (2) (2)

عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر شماره قرارداد: 98/4961 تاریخ شروع پروژه : 86/08/29 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظ…
عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه شماره قرارداد: 98/2932 تاریخ شروع پروژه : 86/05/14 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظ…