نوشته‌ها

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ شماره قرارداد: 14072/ع/ق/87 تاریخ شروع پروژه : 87/08/11 مدت قرارداد: 3 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوی…