نوشته‌ها

اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی عصر تهران (2)

پروژه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی‌عصر تهران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پروژه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی‌عصر تهران شماره قرارداد: 88/5 تاریخ شروع پروژه : 88/08/26 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: فاضلاب تهران دستگاه نظارت:…
فاضلاب

اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر شماره قرارداد: 87 /6 تاریخ شروع پروژه : 87/07/30 مدت قرارداد: 225 روز کارفرما: شرکت فاضلاب تهران دستگاه نظ…