پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه نوآوران شماره قرارداد: 87//GC07 تاریخ شروع پروژه : 87/08/11 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت نوآوران سبز احیاء دستگاه نظارت: - پیمانکار:…
پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع) (2)

پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع) شماره قرارداد: 87//MC04 تاریخ شروع پروژه : 87/08/01 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف دستگاه نظارت: - …
فاضلاب

اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه E 3.4 تهران به طول 8243 متر شماره قرارداد: 87 /6 تاریخ شروع پروژه : 87/07/30 مدت قرارداد: 225 روز کارفرما: شرکت فاضلاب تهران دستگاه نظ…
مطالعات اقتصادی (2)

انجام مطالعات اقتصادی BP جهت احداث 1000 واحد مسکونی در کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: انجام مطالعات اقتصادی BP جهت احداث 1000 واحد مسکونی در کاشان شماره قرارداد: 87//MC02 تاریخ شروع پروژه : 87/06/27 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: تعاونی چند منظورۀ کارکنان آبفا کاشان …

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه فروسیلیس اشتهارد

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه  فروسیلیس اشتهارد شماره قرارداد: 1001/1/4 تاریخ شروع پروژه : 87/02/01 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: شرکت آلیاژ سازان مشفق دستگاه نظ…

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد دوم) شماره قرارداد: 31/1/ق/هـ/86 تاریخ شروع پروژه : 86/10/01 مدت قرارداد: 7 ماه شمسی کارفرما: شرکت لوله سازی هامون نایزه دستگاه …
عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر (2) (2)

عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی خط انتقال آب از محل مخزن 300 مترمکعبی تا مخزن 1000 مترمکعبی شهر نیاسر شماره قرارداد: 98/4961 تاریخ شروع پروژه : 86/08/29 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظ…
عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه شماره قرارداد: 98/2932 تاریخ شروع پروژه : 86/05/14 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظ…
پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) (2)

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی کارخانه لوله سازی هامون نایزه (قرارداد اول) شماره قرارداد: 11/85/ق/ن تاریخ شروع پروژه : 85/10/01 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: شرکت لوله سازی هامون نایزه دستگا…