عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر شماره قرارداد: 98/5071 تاریخ شروع پروژه : 88/04/25 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان …
اسکلت فلزی

خرید اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: خرید اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر شماره قرارداد: 320/31/م تاریخ شروع پروژه : 88/04/24 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: مسکن مهر 31 کاشان( قمصر) دستگاه ن…
اسکلت فلزی

حمل و نصب اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: حمل و نصب اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر شماره قرارداد: 322/31/م تاریخ شروع پروژه : 88/04/24 مدت قرارداد: 135 روز کارفرما: مسکن مهر 31 کاشان( قمصر) دستگاه نظارت: …
عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر) (2)

عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر) شماره قرارداد: 2/31/305 تاریخ شروع پروژه : 88/04/24 مدت قرارداد: 5 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان مرکزی …
خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش (2)

خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: خرید و اجرای خط لوله انتقال و موتور خانه های شهر تفرش شماره قرارداد: 3456/1/ق تاریخ شروع پروژه : 88/03/16 مدت قرارداد: 5 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان مرکزی دستگاه نظا…
فاضلاب

عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نیاسر شماره قرارداد: 98/14421 تاریخ شروع پروژه : 1388/01/15 مدت قرارداد: 9 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظارت…
عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)

عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی 1250 متر خط انتقال شهر تفرش(فاز اول) شماره قرارداد: 21690/1/ق تاریخ شروع پروژه : 87/12/01 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دستگاه نظارت: معاونت…
قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250 شماره قرارداد: 54/18247 تاریخ شروع پروژه : 87/09/23 مدت قرارداد: - کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دستگاه نظارت: - پیمانکار: شرکت توسعه خط لوله هامون خلاصه مالی پ…
پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی توسعه ساختمان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف شماره قرارداد: 87//MC05 تاریخ شروع پروژه : 87/08/15 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف دست…
اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای لوله گذاری خطوط انتقال آب شهر تاکستان به صورت پایپ جکینگ شماره قرارداد: 14072/ع/ق/87 تاریخ شروع پروژه : 87/08/11 مدت قرارداد: 3 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوی…