مدیریت پیمان عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه آلیاژ گستر هامون

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: مدیریت پیمان عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه آلیاژ گستر هامون شماره قرارداد: 0015/هـ/92 تاریخ شروع پروژه : 92/08/11 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: شرکت آلیاژ گستر هامون دستگاه نظا…