خط انتقال آب از سد تنگویه تا فولاد سیرجان (2) (2)

عمليات اجرايي خط انتقال آب از سد تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عمليات اجرايي خط انتقال آب از سد تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان شماره قرارداد: 3056/س/90 تاریخ شروع پروژه : 90/10/19 مدت قرارداد: 6 ماه شمسی کارفرما: شرکت فولاد سيرجان دستگاه نظارت: - …
فروش لوله و متعلقات خط انتقال آب از سد تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان

فروش لوله و متعلقات خط انتقال آب از سد تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: فروش لوله و متعلقات خط انتقال آب از سد  تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان شماره قرارداد: 3055/س/90 تاریخ شروع پروژه : 92/10/19 مدت قرارداد: 3 ماه شمسی کارفرما: شرک…