تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن RF1كاشان

تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن RF1كاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن  RF1كاشان شماره قرارداد: 10/9965 تاریخ شروع پروژه : 90/04/12 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظار…