اجرای عملیات آبرسانی به شهرخوانسار با لوله چدن داکتیل به صورت PC

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: اجرای عملیات آبرسانی به شهر  خوانسار با لوله چدن داکتیل به صورت PC شماره قرارداد: 27466 تاریخ شروع پروژه : 88/09/03 مدت قرارداد: 3 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان دستگاه نظارت: معاو…
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی عصر تهران (2)

پروژه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی‌عصر تهران

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پروژه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب حاشیه خیابان ولی‌عصر تهران شماره قرارداد: 88/5 تاریخ شروع پروژه : 88/08/26 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: فاضلاب تهران دستگاه نظارت: شرکت مهاب قدس پیمانکار: شرکت…