عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات فروش و نصب اسکلت فلزی ساختمان توسعه دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف شماره قرارداد: 87/GC/0623 تاریخ شروع پروژه : 88/05/05 مدت قرارداد: 2 ماه کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف دستگاه نظارت: - …
عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرایی تکمیل و اصلاح خط انتقال آب از مخزن 1000 متر مکعبی نیاسر شماره قرارداد: 98/5071 تاریخ شروع پروژه : 88/04/25 مدت قرارداد: 2 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان …
اسکلت فلزی

خرید اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: خرید اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر شماره قرارداد: 320/31/م تاریخ شروع پروژه : 88/04/24 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: مسکن مهر 31 کاشان( قمصر) دستگاه ن…
اسکلت فلزی

حمل و نصب اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: حمل و نصب اسکلت فلزی 12بلوک ساختمانی فاز یک مسکن مهر قمصر شماره قرارداد: 322/31/م تاریخ شروع پروژه : 88/04/24 مدت قرارداد: 135 روز کارفرما: مسکن مهر 31 کاشان( قمصر) دستگاه نظارت: …
عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر) (2)

عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر)

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر) شماره قرارداد: 2/31/305 تاریخ شروع پروژه : 88/04/24 مدت قرارداد: 5 ماه شمسی کارفرما: آب و فاضلاب استان مرکزی …