قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: قرارداد فروش 7 کیلومتر لوله چدن قطر 250 شماره قرارداد: 54/18247 تاریخ شروع پروژه : 87/09/23 مدت قرارداد: - کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دستگاه نظارت: - پیمانکار: شرکت توسعه خط لوله هامون خلاصه مالی پ…