مطالعات اقتصادی (2)

انجام مطالعات اقتصادی BP جهت احداث 1000 واحد مسکونی در کاشان

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: انجام مطالعات اقتصادی BP جهت احداث 1000 واحد مسکونی در کاشان شماره قرارداد: 87//MC02 تاریخ شروع پروژه : 87/06/27 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: تعاونی چند منظورۀ کارکنان آبفا کاشان …