پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه فروسیلیس اشتهارد

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: پیمان مدیریت عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات کارخانه  فروسیلیس اشتهارد شماره قرارداد: 1001/1/4 تاریخ شروع پروژه : 87/02/01 مدت قرارداد: 12 ماه شمسی کارفرما: شرکت آلیاژ سازان مشفق دستگاه نظ…