عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه

,
وضعیت پروژه در یک نگاه عنوان پروژه: عملیات اجرائی خطوط آبرسانی به شرکتهای هامون نایزه و گالوانیزه شماره قرارداد: 98/2932 تاریخ شروع پروژه : 86/05/14 مدت قرارداد: 4 ماه شمسی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان دستگاه نظ…