پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع) (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

پیمان مدیریت تکمیل ساختمان موسسه خیریه علی اکبر(ع)

شماره قرارداد:

87//MC04

تاریخ شروع پروژه :

87/08/01

مدت قرارداد:

6 ماه شمسی

کارفرما:

جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

400,000,000 ریال