بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای پایتخت در حال حاضر پاک گزارش شده است و تهران از ابتدای سال جاری 24 روز هوای پاک و 14 روز هوای سالم داشته است.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا در پایتخت طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 52 قرار داشته است.

همچنین هم اکنون شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 50 قرار دارد و پاک محسوب می‌شود و از ابتدای سال جاری 24 روز هوای پاک و 15 روز هوای سالم داشته‌ایم.

این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود در مدت مشابه سال 97، 3 روز هوای پاک و 27 روز هوای سالم لحاظ شد که این رقم با رشد چشمگیری مواجه بوده است.

به گفته کارشناسان، هوای سالم و پاک طی روزهای آینده نیز استمرار خواهد داشت.