فروش لوله و متعلقات خط انتقال آب از سد تنگوئيه سيرجان تا كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

فروش لوله و متعلقات خط انتقال آب از سد  تنگوئیه سیرجان تا کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان

شماره قرارداد:

3055/س/90

تاریخ شروع پروژه :

92/10/19

مدت قرارداد:

3 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت فولاد سیرجان

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

96,839,719,159 ریال