میرداماد قطعه اول (2) (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات لوله گذاری فاضلاب میرداماد تهران قطعه یک

شماره قرارداد:

91/17/ج

تاریخ شروع پروژه :

91/06/12

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب تهران

دستگاه نظارت:

مهاب قدس

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

13,947,880,000 ریال