عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر) (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

عملیات اجرای فونداسیون، سقف و اسکلت فاز یک مسکن مهر 31 کاشان(قمصر)

شماره قرارداد:

2/31/305

تاریخ شروع پروژه :

88/04/24

مدت قرارداد:

5 ماه شمسی

کارفرما:

آب و فاضلاب استان مرکزی

دستگاه نظارت:

توسعه تدبیر بنا

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

4,748,589,000 ریال