نام شرکت: شرکت خط انتقال هامون

شماره ثبت: 523281                                             

شماره شناسه ملی: 14007436010

شماره کد اقتصادی: 411584613576    

آدرس: تهران، پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد(گلستان اول)، خیابان برادران شهید پایدارفرد، پلاک 32، طبقه پنجم، واحد 503 کد پستی 1666916685

شماره تلفن: 40224945-021               نمابر: 40224956

موضوع فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه : طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه­های عمرانی اعم از خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز و پتروشیمی، ابنیه سبک و سنگین فلزی و بتنی و راه و باند و پروژه­های شهرسازی، معماری، دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی

سوابق اجرایی :

موضوع قرارداد: اجرای خط انتقال آب از سد انحرافی محمدآباد به سد مخزنی کوثر (نومل) به روش PC

شماره قرارداد: 104/17607/ق/96

نوع بودجه قرارداد اصلی: عمرانی

کارفرمای اصلی: شرکت آب منطقه ای گلستان

کارفرما: شرکت توسعه خط لوله هامون

مشاور اصلی طرح: شرکت مهندسی مشاور طوس آب

مبلغ قرارداد: 183،619،965،751 ریال

تاریخ ابلاغ قرارداد: 01/03/97

مدت قرارداد: 18 ماه

وضعیت قرارداد: جاری