مهندس حسن حسینی راد

 • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه خط لوله هامون
 • عضو هیئت مدیره شرکت سیبا موتور
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خودورسازان دیزلی آذربایجان
 • مشاور مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران
 • نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتورسازی
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر
 • مشاور اجرائی مدیرعامل گروه مهراقتصاد ایرانیان
 • عضو هیئت مدیره شرکت بهنام تدبیر اروند
 • نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه مهرایرانیان
 • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان
 • مشاور مدیرعامل شرکت شهریار مهستان
 • عضو هیئت مدیره مزدا یدک
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ریا سکو
 • رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن