معرفی شرکت

شرکت توسعه خط لوله هامون (هپیکو) در سال 1385 با شماره ثبت 278802 با همت جمعی از متخصصان و مدیران ارشد صنعت کشور تاسیس شده است.

این شرکت با هدف انجام امور مهندسی، طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های گوناگون عمرانی و صنعتی، به ویژه در زمینه خطوط لوله (آب و فاضلاب، نفت و گاز) و صنایع وابسته به آن فعالیت خود را آغاز نموده است.

بهره مندی از کارشناسان نخبه، پشوانه ای محکم برای پیشبرد اهداف شرکت بوده و افق فعالیت آن را ترسیم می نماید.

شرکت توسعه خط لوله هامون توانایی انجام پروژه های مختلف اعم از:

  • اجرای خطوط انتقال آب و تاسیسات وابسته
  • اجرای لوله گذاری فاضلاب و تاسیسات وابسته
  • اجرای پروژه های ابنیه، سازه های صنعتی و تاسیسات وابسته به خصوص کارخانجات به صورت کلید دردست
  • اجرای پروژه های لوله رانی Pipe Jacking

را در قالبهای زیر دارا می باشد:

  • مدیریت پیمان Management Contract – MC
  • پیمانکاری عمومی General Contraction – GC

همچنین شرکت توانایی اجرای پروژه های فوق را به صورت BOT, EPCF, EPC, PC و … را دارد.

مدیریت تامین لوازم و تجهیزات اصلی خطوط انتقال از ویژگی های خاص شرکت هپیکو می باشد.