معرفی شرکت

شرکت توسعه خط لوله هامون (هپیکو) در سال 1385 با شماره ثبت 278802 با همت جمعی از متخصصان و مدیران ارشد صنعت کشور تاسیس شده است.

این شرکت با هدف انجام امور مهندسی، طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های گوناگون عمرانی و صنعتی، به ویژه در زمینه خطوط لوله (آب و فاضلاب، نفت و گاز) و صنایع وابسته به آن فعالیت خود را آغاز نموده است.

بهره مندی از کارشناسان نخبه، پشوانه ای محکم برای پیشبرد اهداف شرکت بوده و افق فعالیت آن را ترسیم می نماید.

شرکت توسعه خط لوله هامون توانایی انجام پروژه های مختلف اعم از:

  • اجرای خطوط انتقال آب و تاسیسات وابسته
  • اجرای لوله گذاری فاضلاب و تاسیسات وابسته
  • اجرای پروژه های ابنیه، سازه های صنعتی و تاسیسات وابسته به خصوص کارخانجات به صورت کلید دردست
  • اجرای پروژه های لوله رانی Pipe Jacking

را در قالبهای زیر دارا می باشد:

  • مدیریت پیمان Management Contract – MC
  • پیمانکاری عمومی General Contraction – GC

همچنین شرکت توانایی اجرای پروژه های فوق را به صورت BOT, EPCF, EPC, PC و … را دارد.

مدیریت تامین لوازم و تجهیزات اصلی خطوط انتقال از ویژگی های خاص شرکت هپیکو می باشد.

چشم انداز

شرکت توسعه خط لوله هامون با ارائه خدمات مهندسی و مدیریتی در زمینه های موضوع فعالیت اعلام شده، با برترین کیفیت، پیشتاز شرکت های بومی در سطح استانداردهای عملیاتی جهانی خواهد بود.

 

این شرکت مصمم است با روش های نوین پیمانکاری نظیر:

MC،EPC،EPCF،TURNKEY،BOT و… ارائه خدمات نماید.

“ما توسعه و آبادانی را به همراه خواهیم آورد”

ماموریت

تحقق موضوع فعالیت شرکت با هدف توسعه فنی و اقتصادی کشور همراه با دانش جدید و بکارگیری تکنولوژیهای نرم افزاری و سخت افزاری همسو با موضوع فعالیت شرکت، مهمترین مأموریت سازمان می باشد.

این مهم با بکارگیری تیم های مجرب و هم دیدگاه و نیز استفاده از خلاقیت و نوآوری کارکنان و خلق ارزش میسر خواهد شد.

ساختار سازمانی