نفت و گاز

شرکت توسعه خط لوله هامون-هپیکو، با ایجاد توانمندی و کسب دانش فنی و ایجاد همکاری و مشارکت با شرکت های بزرگ آلمانی و روسی در زمینه نفت و گاز و همچنین تجربه مدیران فعلی در پروژه های مختلف نفتی و گازی در شهر های مختلف ایران، از جمله نفت و گاز گچساران، پتروشیمی ماهشهر، پتروشیمی اراک، پالایشگاه گاز کنعان و… در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز، مشارکت در احداث پلنت های پتروشیمی و تأسیسات نفت و گاز و تولید و اجرای لوله گذاری چاه های نفت، آمادگی اجرای پروژه ها به صورت C, PC, EPC, BOT و همچنین با افزودن شرایط سرمایه گذاری مالکین جدید، آمادگی اجرای پروژه ها به صورت EPCF را دارا می باشد.