ابنیه و تاسیسات

شرکت توسعه خط لوله هامون (هپیکو)، با دارا بودن توانمندیها و تجهیزات لازم و همچنین تیم متخصص و مجرب در زمینه های مختلف طراحی، مهندسی و اجرایی، توانایی انجام پروژه های ابنیه و علی الخصوص ساخت کارخانه را به صورتهای MC, EPC, Turnkey دارا می باشد. چنانکه سوابق اجرای پروژه های بزرگی چون ساخت کارخانه هامون نایزه، ساخت کارخانه نوآوران سبز احیاء، مشارکت در ساخت پروژه های مسکن مهر و …. مؤید این مطلب می باشد.
لذا این شرکت با اتکا به توان کارخانه های تامین کننده تجهیزات و دارا بودن اجزای چرخه اصلی اجرا در این بخش، توانایی انجام پروژه های ابنیه و تاسیسات صنعتی و غیرصنعتی وابسته به آن را به صورت EPCF دارد.