تامين كالا، مصالح، تجهيزات وعمليات اجرايي توسعه خط انتقال آب از مخزن RF1كاشان

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

تامین کالا، مصالح، تجهیزات وعملیات اجرایی توسعه خط انتقال آب از مخزن  RF1کاشان

شماره قرارداد:

10/9965

تاریخ شروع پروژه :

90/04/12

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

معاونت مهندسی

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

19,909,652,259 ریال