بهرام محمودزاده هشترودی

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه خط لوله هامون

مدیربازرگانی شرکت لوله و ماشین سازی ایران
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نوآوران سبز احیاء
مدیرخدمات پس ازفروش شرکت مزدا یدک
مدیر تعمیرگاه مرکزی و امور مشتریان شرکت مزدا یدک
عضو هیئت مدیره شرکت سروش انرژی پارسیان (سپکو)
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آریا فن برتر کیش
عضو هیئت مدیره شرکت پارس متال
قائم مقام مدیرعامل شرکت شهاب یار در امور بازرگانی و فنی
مدیرفروش شرکت شهاب یار(خدمات پس از فروش خودرو)