مطالعات اقتصادی (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

انجام مطالعات اقتصادی BP جهت احداث 1000 واحد مسکونی در کاشان

شماره قرارداد:

87//MC02

تاریخ شروع پروژه :

87/06/27

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

تعاونی چند منظورۀ کارکنان آبفا کاشان

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

300,000,000 ریال