شرکت توسعه خط لوله هامون با شرکت در مناقصه پروژه خطوط انتقال شهر جم استان بوشهر با توجه به توانائی­های فنی خود برنده مناقصه گردید که خوشبختانه عقد قرارداد آن صورت گرفت و نیروهای شرکت بلافاصله با ارسال بیش از 10 تریلر سنگین نسبت به تجهیز و تامین لوله و اتصالات پروژه در همان روز اول اقدام نمودند.

امید است با استفاده از نیروهای کارآمد شرکت که به تازگی پروژه نابر کاشان را تحویل قطعی
داده­اند پروژه شهر جم با سرعت مطلوب در زمان تعیین شده به بهره­برداری برسد.

آقای مهندس چهاردهی بعنوان مدیریت پروژه و آقای مهندس علی ­اکبری بعنوان جانشین و ریاست کارگاه در منطقه مستقر شدند.

معاونت محترم واحدهای فنی و مهندسی جناب آقای مهندس بگماز و مدیریت محترم پروژه­های شرکت جناب آقای مهندس میرمحمدعلی با حضور در منطقه در حال استقرار کامل نیروها می­باشند.