نام پروژه : عملیات لوله گذاری فاضلاب ادامه خط فاضلابروی 1000 میلیمتر صاحب الزمان (عج) به نبی اکرم (ص) تا تونل فاضلابروی شرق

موضوع : اجرای عملیات لوله گذاری در نقب با لوله قطر 1000 میلیمتر به طول حدود 229متر، لوله رانی به روش میکروتونلینگ با لوله قطر 1000به طول حدود 474متر و احداث 6 عدد آدم رو واقع در منطقه 14 شهرداری تهران

کارفرما : شرکت فاضلاب استان تهران

مشاور و دستگاه نظارت : شرکت مهندسی پارس کنسولت

پیمانکار : مشارکت توسعه خط لوله هامون و خط انتقال هامون

مدت قرارداد : 7 ماه شمسی

مبلغ قرارداد : 90.740 میلیارد ریال