موضوع : اجرای خط انتقال آب و شبکه توزیع آب و خط انتقال فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب در اراضی فاز 2 شهرک صنعتی قرچک

هدف :

  • v تهیه، حمل و اجرای لوله پلی اتیلن آب به اقطار 110 تا 400 میلی­متر لوله پلی اتیلن فاضلابی به اقطار 200 تا 400 میلیمتر و به طول حدود 40 کیلومتر
  • v تهیه، حمل و اجرای کلیه متعلقات، اتصالات، کوپلرهای الکتروفیوژن و تهیه سایر مصالح و اجرای سایر عملیات تکمیلی مربوطه مطابق نقشه­های اجرائی و دستور کارهای ابلاغی
  • v کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز
  • v محل اجرای کار شهرستان قرچک فاز دو شهرک صنعتی قرچک
  • v تجهیز و برچیدن کارگاه

 

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

مشاور و دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور پل رود

پیمانکار : شرکت توسعه خط لوله هامون

مدت قرارداد : 18 ماه شمسی

مبلغ قرارداد : 365.443 میلیارد ریال