وضعیت پروژه در یک نگاه

 

نام پروژه :

احداث پترو پالایشگاه مهر خلیج فارس

موضوع :

ساخت و نصب قطعات پیش ساخته و بتنی تیر و ستون پایپیرک های یونیت 92

کارفرما :

شرکت فرادست انرژی فلات

پیمانکار :

شرکت توسعه خط لوله هامون

مدت قرارداد :

4 ماه شمسی

مبلغ قرارداد :

72 میلیارد ریال