مدیران پروژه ها

علیرضا تیموری

سرپرست کارگاه پروژه خاوه

رضا نرگسی

سرپرست کارگاه پروژه ماهشهر

صادق خمر

صادق خمر

مسئول امور اداری پروژه 15 روستا

علی امجد طالع دوست

مدیر کارگاه پروژه چابهار

بابک دلخواست

بابک دلخواست

مدیر پروژه نبی اکرم

سید ایمان میر محمد علی

سید ایمان میرمحمد علی

مدیر پروژه چابهار

محسن چهاردهی

مدیر پروژه جم

محمد ایزدی

محمد ایزدی

مدیر پروژه قرچک

0:00
0:00

    برای مشاوره تماس بگیرید!