مدیران پروژه ها

صادق خمر

صادق خمر

کارپرداز پروژه 15 روستا

علی امجد طالع دوست

سرپرست کارگاه پروژه چابهار

بابک دلخواست

بابک دلخواست

مدیر پروژه نبی اکرم

سید ایمان میر محمد علی

سید ایمان میرمحمد علی

مدیر پروژه چابهار

محسن چهاردهی

محسن چهاردهی

مدیر پروژه جم

محمد ایزدی

محمد ایزدی

مدیر پروژه قرچک

0:00
0:00

    برای مشاوره تماس بگیرید!