نفت و گاز

شرکت توسعه خط لوله هامون “هپیکو”، با ایجاد توانمندی و کسب دانش فنی و ایجاد همکاری و مشارکت با شرکت­های بزرگ آلمانی و روسی در زمینه نفت و گاز و همچنین تجربه مدیران فعلی در پروژه­های مختلف نفتی و گازی در مناطق مختلف ایران، از جمله نفت و گاز گچساران، پتروشیمی ماهشهر، پتروشیمی اراک، پالایشگاه گاز کنگان، NGL 3200 غرب کارون (جفیر)، پترو پالایشگاه مهر خلیج فارس و … در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز، مشارکت در احداث پلنت­های پتروشیمی و تاسیسات نفت و گاز و تولید و اجرای لوله­گذاری چاه­های نفت، آمادگی اجرای پروژه­ها به صورت EPC، PC،C ، BOT و همچنین با افزودن شرایط سرمایه­گذاری به صورت EPCF را دارا می­باشد.