ابنیه و تاسیسات

شرکت توسعه خط لوله هامون با پشتوانه سوابق اجرایی خود و به اتکاء به تجربه پرسنل شرکت و نیز بهره­مندی از توان فنی و اقتصادی شرکتهای مرتبط و همکار در زمینه طراحی، مدیریت و احداث ابنیه فنی و تاًسیسات آبرسانی مانند ایستگاه­های پمپاژ، انواع مخازن و منبع آب، ایستگاه­های تقلیل فشار (فشارشکن)، تاًسیسات و ابنیه انواع تصفیه­خانه­ها و آب شیرین­کن­ها، انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، صنعتی، ورزشی و آموزشی و نیز سایتهای صنایع پتروشیمی و نفت و گاز فعال بوده و روز به روز به دامنه فعالیتهای خود می­افزاید.