غلامرضا شهبازیان

مدیرعامل و سهامدار شرکت توسعه خط لوله هامون

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت شاسی ساز ایران
• رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ایران
• نائب رئیس هیئت مدیره شرکت طراحی و مهندسی هنر ایده سازه
• رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی لینو
• قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت هامون نایزه
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آلیاژسازان مشفق
• عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران سبز احیاء
• مدیر کارخانه لوله سازی و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید
• قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت لوله سازی ماهشهر
• معاونت اجرایی و فنی و عضو هیئت مدیره شرکت مهستان(بنیاد مستضعفان)
• مدیریت پروژه¬ها و رئیس هیئت مدیره شرکت صبا ساخت
• مدیرعامل مهندسی انتقال شرکت مهندسی انتقال بنیاد مسکن
• مدیرکارخانه و مدیر فنی شرکت ایران ابزار
• مدیریت پروژه¬های عمرانی و عضو هیئت مدیره شرکت پارس ایوان
• مدیر پروژه تاسیسات زیربنایی پالایشگاه گاز کنگان شرکت اسسکو
• مدیریت نصب و راه اندازی خطوط تولید شرکت مالیبل
• رئیس تاسیسات و نوسازی شرکت لوله و ماشین سازی ایران